Kan ik koelen met mijn ventilatiesysteem?

VT_Noordboom01_web

Tijdens deze warme periode krijgen wij vaak de vraag om te koelen met een ventilatiesysteem.

Het lijkt logisch als je lucht rondstuurt in een woning… waarom deze dan niet gebruiken om je gebouw af te koelen?

Helaas is het allemaal niet zo simpel. Zoals we weten is lucht een goede isolator. Dit betekent dat lucht hierdoor een slechte drager is van calorische energie.

Om warmte dus te transporteren met lucht -in dit geval de energie van binnen naar buiten brengen- moet je dus vrij grote hoeveelheden lucht gaan transporteren. Grote hoeveelheden, omdat er per eenheid lucht slechts een klein beetje energie kan getransporteerd worden.

Een klassiek ventilatiesysteem is hiervoor niet gemaakt, hier proberen we juist de luchtsnelheden zo laag mogelijk te houden om storend geluid in de leidingen te vermijden.

Om efficiënt te gaan koelen zouden we de luchtsnelheden in het leidingen drastisch moeten opvoeren, en daarop zijn de ventilatiesystemen  niet voorzien (de ventilatiunits zouden dan sneller moeten gaan draaien dan ze kunnen).

Een alternatief? Je zou de lucht in die leidingen heel sterk kunnen gaan afkoelen (waardoor dus meer energie per luchteenheid zou getransporteerd worden) en het leidingennet van de ventilatie gaan gebruiken als verdeelsysteem van deze koude lucht. Dit zou efficiënter zijn qua koeling dan grote luchtsnelheden, maar het brengt ook een groot risico met zich mee. Immers, als we lucht afkoelen dan ontstaat het risico op condensatie. Deze condensatie zou zich dan manifesteren op of in het leidingennet.

Daar er doorgaans niets voorzien is om dit condensatiewater af te voeren, zou het bijgevolg tot schade leiden!

Koelen met je ventilatiesysteem doe je dus beter niet.

Wel belangrijk is dat je ventilatiesysteem een standaard zomer bypass heeft.

Hierbij wordt vanaf een bepaalde buitentemperatuur de warmtewisselaar uitgeschakeld zodat je niet nodeloos overschotten aan warmte in je woning houdt. Alle toestellen die EcoPuur plaatst hebben deze automatische bypass.

Als je je woning fris wil houden is het beter om te vermijden dat de zon te veel binnen kan, en als het echt moet dan kan je altijd een airco systeem installeren. Hierbij worden de problemen die in relatie staan met koeling en condensaat ondervangen in het ontwerp van het systeem zelf.

Ecopuur kan je helpen in het ontwikkelen van een ventilatiesysteem, maar we kunnen ook airco’s plaatsen.

Steven
ecopuur.be

Advertenties

Waarom beter kiezen voor een enkelvoudige dagteller?

Print

Waarom kies je beter voor een enkelvoudige dagteller bij je zonnepanelen, in plaats van een teller met dag- en nachttarief

Sinds een jaar of twee heb ik een zonnepaneleninstallatie. Deze werkt zowel in de week als in het weekend. Ik heb echter ook nog een tweevoudig uurtarief, met afwisselende tarieven ‘s avonds en in de week ten opzichte van het gewone dagverbruik.

Recent kreeg ik mijn afrekening en moest ik toch onverwacht veel opleg betalen…
Niet leuk, zeker niet als je zonnepanelen hebt

Als ik de afrekening in detail bekeek, dan zag ik het volgende:

tabel-afrekening

Wat kunnen we hier nu uit afleiden?

Ik verbruik blijkbaar nog steeds 216 kWh aan stroom tijdens het nachttarief.

Overdag verbruik ik geen stroom meer (logisch, onze zonnepanelen werken overdag…)

Wel zie ik eigenlijk een overschot aan geproduceerde zonnestroom van 642 kWh, die ik verlies.

Jammer eigenlijk, potentieel kan ik dus mijn volledig verbruik compenseren. Maar door de keuze van de verkeerde teller, kan ik de opbrengsten die ik gedurende de dag over heb, niet overzetten naar het weekend, en de andere daluren.

Daarbovenop betaal ik een hoger metertarief omdat ik een dubbelvoudige meter heb.

Dus hier kan ook nog bespaard worden.

Bij na vraag bij de netbeheerder, kan ik voor ongeveer een bedrag van 175€ mijn meter laten vervangen door een dagteller, hierdoor zou ik per jaar aan meterkosten ongeveer 30€ per jaar besparen. Bijkomend zou ik potentieel 642 kWh aan stroom bijkomend kunnen besparen (als ik ze verbruik toch) wat neerkomt op zo’n 147.66€

Samen 177.66€ bespaard. Dus eigenlijk is deze vervanging van teller terugbetaald binnen het jaar!

En ja, daarvoor moet je bij EcoPuur werken, om dit nu pas te laten doen… 🙂

De aanvraag voor een andere teller kan eenvoudig online via de site van je netbeheerder.

Laat mijn ervaring een les zijn voor jullie allen!

Steven
steven.vandenbrande@ecopuur.be
ecopuur.be

Ken jij de wet van Moore al?

de-wet-van-moore

De wet van Moore is een voorspelling van Gordon Moore uit 1965, dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling  (computerchip) elke twee jaar verdubbelt, ofwel, heel kort door de bocht, dat de snelheid van computers elke twee jaar verdubbelt…

En effectief, deze verdubbeling van de snelheid elke twee jaar is realiteit geworden.

Ze illustreert de bijna ontoombare kracht van disruptieve  technologie in onze maatschappij (in dit geval computertechnologie).

Vandaag zien we mogelijk opnieuw zo’n disruptieve technologie opduiken: Elektrisch rijden.

Door de aanhoudende druk op de CO2-emissies, de milieukosten die er aan gerelateerd zullen worden, en de inspanningen van zowat alle automerken in het vergroenen van hun portfolio, is het niet een vraag of we allemaal ooit elektrisch zullen rijden, maar eerder wanneer we dat zullen doen.

We zien op vandaag dan ook een nieuwe wet opduiken: elk jaar verdubbelt het aantal verkochte elektrische wagens.

De toekomst zal uitwijzen of deze wet zal leiden tot 100% elektrisch rijden, maar als je nu denkt aan een nieuwe wagen, of een verbouwing,  denk dan misschien ook meteen aan dit gegeven en voorzie nu al een elektrische laadpaal of laadmogelijkheid.

EcoPuur informeert je hier graag over, contacteer ons gerust…

Steven

grafiek-personenwagens-alternatieve-energie
bron: VMM

Zonnepanelen op nieuwbouw of renovatie: do’s & don’ts

Energie

 Tip 5: Integreren van zonnepanelen? Geen probleem!

Zonnepanelen als een esthetisch onderdeel van het dak, het kan! Maar maak zeker op voorhand een afspraak met je dakdekker, samen met EcoPuur. Zo kunnen alle nodige afspraken gemaakt worden om de juiste detaillering en voorbereidingen te treffen voor een vlekkeloze plaatsing.

Steven
ecopuur.be

Zonnepanelen op nieuwbouw of renovatie: do’s & don’ts

Energie

Tip 4: De omvormer verdient zijn plaats

De omvormer maakt van de gelijkstroom die uit de zonnepanelen komt wisselspanning, waardoor deze stroom bruikbaar wordt voor consumptie, of op het net kan geplaatst worden (met terugdraaien van de teller tot gevolg). Hij is dus een belangrijk onderdeel van de installatie en verdient dan ook letterlijk en figuurlijk zijn plaats. Vraag steeds een analyse van de installatie, waarbij de configuratie van panelen geverifieerd is door de leverancier van de omvormer. Zo vermijd je verkeerd dimensioneren (onder of over-dimensioneren). Zorg voor 1 m² oppervlak aan de wand, liefst in een koele en droge plaats, zo zal de omvormer langer meegaan en betere opbrengsten geven.

Steven
ecopuur.be

Zonnepanelen op nieuwbouw of renovatie: do’s & don’ts

Energie

Tip 3: Houd rekening op je plan met afmetingen en plaatsing

Panelen hebben uiteraard hun afmetingen, maar voor een correcte plaatsing dien je ook nog bijkomend wat ruimte te voorzien. Zo zijn er de bevestingsankers tussen de panelen (2 cm) en moet er gezorgd worden dat de panelen (bij platte daken) elkaar niet beschaduwen. Ook moet er rekening gehouden worden met een minimale afstand tot de dakranden, dit i.f.v. zuigkrachten door windbelasting. Klik hier voor een aantal sjablonen voor het correct intekenen van zonnepanelen op uw plannen en lees hier de plaatsingsvereisten na voor panelen op een dak.

Steven
ecopuur.be

Zonnepanelen op nieuwbouw of renovatie: do’s & don’ts

Energie

Tip 2: Terugverdientijd, ja, maar wat erna?

Een vaak gestelde vraag is hoe lang de terugverdientijd is van zonnepanelen. Standaard schommelt dit tussen de 10 en de 12 jaar. Maar stel ook eens de vraag hoeveel keer je ze kan terugverdienen. Dit potentieel is af te lezen uit de geboden garanties op de panelen. Hoe langer een producent zijn garanties kan geven, hoe meer hij overtuigd is van de lange levensduur.  Bij Sunpower wordt de garantie als een omnium garantie aangeboden op 25 jaar. In de praktijk wordt geschat dat de gemiddelde levensduur van deze Sunpower-panelen tot 40 jaar kan oplopen!

Steven
ecopuur.be

Zonnepanelen op nieuwbouw of renovatie: do’s & don’ts

Energie

In het kader van het E-peil voor nieuwbouw, of een energetisch ingrijpende renovatie zijn zonnepanelen vaak een snelle en goedkope manier om het vereiste E-peil te halen. Gezien dit echter een relatief nieuwe materie betreft, geven we 6 dagen lang elke dag een handige tip!

Tip 1: Het ene paneel is het andere niet.

Het potentieel om energie op te wekken bij zonnepanelen wordt uitgedrukt in Wp (Watt Piek). Standaard hebben klassieke panelen een vermogen van ca. 250 a 270 Wp per paneel. Maar EcoPuur plaatst ook panelen van 327 Wp (Sunpower). Het vermogen kan zelfs oplopen tot 360 Wp per paneel. Dus hoe hoger dit vermogen is, hoe minder panelen je moet leggen om het E-peil te reduceren, of om een bepaalde hoeveelheid stroom op te wekken.

Steven
ecopuur.be

Kan technologie ook mooi zijn?

Outside of the Pompidou Centre in Paris

Wie kent er niet het Centre Pompidou, de lijn van een Ducati Monster of de functionele schoonheid van een Dyson stofzuiger?

Zo’n objecten, ontdaan van alle franje en versiering, hebben een zekere schoonheid over zich, die voortkomt uit het functionele. Geen onderdeel te veel, geen onderdeel te weinig.

Dat is ook zo met een mooi uitgevoerde technische installatie. Elk element is noodzakelijk en ondersteunt de werking van alle andere elementen.

Afwerking speelt hier een grote rol, elke leiding moet minutieus uitgemeten worden ten opzichte van de andere, elk component moet op de juiste plaats komen, en vaak ook nog geplaatst worden in de juiste volgorde.

Wij zijn dan ook niet weinig trots op ons EcoPuur-team dat dagelijks deze technische schilderijtjes maakt…

Hieronder vind je enkele mooie voorbeelden.